Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Ako to robia v Taliansku? SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Ako to robia v Taliansku?
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Ako to robia v Taliansku? Vytlač článok Vytlač článok

Z podnetu Združenia zástupcov neštátnych detských domovov v spoluprci s Detským centrom Slovensko a Veľvyslanectvom SR v Ríme, sme zorganizovali zájazd, aby sme sa dozvedeli ako to je s náhradnou starostlivosťou a sociálno-právnou ochranou detí v Taliansku. Spolu s nami vycestoval aj pán Roman Ries z Konzervatória J. L. Bellu v B. Bystrici

 

ZDRUŽENIE ZÁSTUPCOV NEŠTÁTNYCH DETSKÝCH DOMOVOV

logo_dc_sk_male_150ambasadait_01

Poznávaci zájazd na sever Talianska sa uskutočnil 15. - 18.10.2018, dlhšie sme sa zdržali v mestách Marghera, kde sme boli ubytovaní, vo Vicenze a v Treviso, kde sme sa najmä dozvedeli ako sa starajú o deti a rodiny, ktoré sú odkázané na pomoc, a ktoré prípadne potrebujú náhradnú starostlivosť. Posledný deň odpoludnia sme zvolili prechádzku za poznaním Benátok. Zastúpené bolo Združenie zástupcov neštátnych detských domovov aj Detské centrum Slovensko, Krízové centrum Náruč, Detský charitný dom P. Bystrica, Detský domov Istebné, podľa nového zákona už Centrá pre deti a rodiny. Podujatie sa podrailo zorganizovať vďaka ústretovosti Metského úradu vo Vicenze a v Treviso, ktoré najprv oslovila a dohodla podrobnosti Slovenská ambasáda v Ríme.

 

44283486_10217088392751886_5124698112220200960_n_450

 

44106601_10217084438013020_4574704906899816448_n_450

 

Hneď na druhý deň sme zavítali na Mestský úrad vo Vicenze, kde nás privítali sociálne pracovníčky Regionálneho Centra starostlivosti a ochrany detí, mladých ľudí a rodín, ktoré nám porozprávali ako to u nich beží, potom nás zaviedli do blízkeho komunitného centrá pre deti a rodiny, ktoré malo v starostlivosti dievčatá, na základe objednávky Metského úradu vo Vicenze.

 

44252448_10217084437693012_9140453342403624960_n_450

 

dsc04887_600

 

dsc04898_450

 

dsc04907_450

 

dsc04900_450

 

V Taliansku je za starostlivosť o deti odkázané na náhradnú starostlivosť zodpovedná samospráva miest a obcí, ktorá si objednáva služby v komunitných centrách pre maloletých. Je to v niečom veľmi odlišné a v niečom aj podobné ako u nás. V Taliansku je na rozdiel od nás starostlivosť o tieto deti úplne odštátnená. Neexistuje tam jediné štátne zariadenie náhradnej starostlivosti. Je to na zamyslenie. Na Slovensku samospráva doteraz v tomto úplne zlyhala.

 

Na druhý deň sme najprv navštívili Mestský úrad v Treviso. Budova bola úžasná historická lahôdka s perfektne zrekonštruovanými priestormi. Takto historicky vyzerala aj väčšia časť mesta. Predstaviteľka úradu nás privítala so šerpou so štátnymi symbolmi Talianska. Počas rozhovorov sme už lepšie začali chápať to, čo sme si vypočuli včera. Najprv sme nechápali totiž ako môže tak dobre ako hovoria fungovať samospráva, ktorá sa stará o svojich obyvateľov, teda aj ohrozené deti, so všetkým čo ku tomu treba a "nevyzúva" sa zo zodpovednosti tak, ako to fungovalo u nás, keď boli zariadenia náhradnej starostlivosti pod vyšším územným celkom. V prospech ohrozených detí a detí odkázané na náhradnú starostlivosť sa dokáže dohodnúť zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo, polícia, prokuratúra, súdy aj iné inštitúcie, a to nielen preto, že ich ku tomu viaže hlavný zákon, ale v Taliansku funguje aj iné povedomie u obyvateľov, čo cítiť aj zo širšieho záujmu o dobrovoľníctvo, čo u nás je tiež 30 rokov po "nežnej revolúcii" stále "pole neorané".

 

dsc04891_450

 

dsc04877_450

 

img_e2293_450

 

44133834_10217088394191922_727294166878388224_n_600

 

img_e2295_600

 

img_e2297_450

 

dsc04913_450

 

img_e2303_450

 

Po návšteve MÚ v Treviso sme boli pozrieť a porozprávať sa v komunitnom centre pre dievčatá, ktorým toto dávalo aj vzdelanie a kde si tieto služby objednáva mestský úrad. Pomáhalo deťom aj v dennom stacionári, okrem toho spravovali aj veľké hospodárstvo, ktoré im vylepšovalo ekonomické zabezpečenie ich bohatej činnosti, veď napr. na skupinách pri 10 deťoch pracujú naraz aj traja vychovávatelia.

 

img_e2305_450

 

dsc04918_450

 

dsc04924_450

 

dsc04868_450

 

Áno, dopriali sme si aj Benátky, už nie služobne, veď aj kultúre sa treba venovať. Benátky sú stále krásne a tajomné, veď pozrite a ani zub času im až tak neublížil.

 

img_e2335_450

 

img_e2311_600

 

dsc04961_450

 

img_e2340_450

 

dsc05009_450

 

img_e2317_600

 

dsc04979_450

 

dsc05024_450

 

dsc04958_450

 

img_e2331_600

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!