Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > 38. Stretnutie rodín DCSK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
38. Stretnutie rodín DCSK
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
38. Stretnutie rodín DCSK Vytlač článok Vytlač článok

38. stretnutie náhradných rodín sa konalo 12. – 15.3.2015 v Hoteli HYDRO, Krpáčovo – Dolná Lehota

 

Hotel Hydro

krpacovo__450

 

Témou stretnutia bol vesmír ... A nie náhodou, Dolná Lehota je rodiskom prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu, ktorý sa stretnutia nemohol zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam v Kyjeve. Poslal však účastníkom stretnutia filmovo spracovanú 27. expedíciu na MIRe  a rôzne predmety, ktoré boli takisto spolu s ním na vesmírnej stanici – vlajky, odevy a časti skafandra, obrázky, fotografie a iné.

 

prvý slovenský kozmonaut, plukovník Armády SR, Ing. Ivan Bella

bella_230

 

o prvom slovenskom kozmonautovi sme počúvali s otvorenými ústami ...

_dsc3620_450

 

Aktivitou, pri ktorej sa prejavila kreativita všetkých členov jednotlivých rodín bola výroba a odohranie bábkového divadla na tému „Rodina vo vesmíre“. S výrobou bábok pomáhali deťom a ich rodičov šikovné žiačky ZUŠ Valaská pod vedením pána učiteľa Rastislava Turňu. Každá rodina sa témy chytila po svojom, a tak vznikli veľmi originálne bábky a priam strhujúce predstavenia –  veršované, s hudbou, veselé a  humorne ladené, ale aj poučné.

 

_dsc3744_450

 

_dsc3731_450

 

_dsc3723_450

 

_dsc3621_450

 

Zážitkom bol výlet na salaš Zbojská zorganizovaný v spolupráci s klastrom Horehronie. Na salaši mali deti aj dospelí možnosť vidieť a počuť, ako sa starajú o zvieratká  -  ovce, jahniatka, kozy a mangalice, vidieť ako sa vyrábajú parenice, korbáčiky, oštiepky, klobásy a aj ich ochutnať. Najodvážnejší si mohli vyskúšať jazdu na osedlaných tátošoch.

 

imgp7130_450

 

... aj v našícj rodinách vieme robiť parenice, naša mamina to nemala problém aj predviesť ...

imgp7144_450

 

... a veru korbáčiky chutili aj tým najmenším ...

imgp7149_450

 

imgp7118_450

 

Lyžiari si užili ešte posledný tohtoročný sneh a zalyžovali si v stredisku SKI Krpáčovo.

 

imgp7155_450

 

_dsc3926_450

 

imgp7101_450

 

Počas celého stretnutia prebiehalo „výberové konanie najšikovnejšej posádky vesmírnej lode Krpáčovo“. Jednotlivé tímy pod vedením svojich vedúcich si zmerali sily v rôznych disciplínach, v ktorých mohli preukázať, či majú všetky vlastnosti, ktoré sa od správnych kozmonautov vyžadujú (dobrá kondička, vytrvalosť, koncentrácia, pozornosť a dobrá pamäť) a či vedia všetky svoje sily keď treba aj spojiť a spolupracovať. Najlepšou sa ukázala byť posádka pod vedením Miška Ďuraja.

 

_dsc3820_450

 

Zabaviť sa všetky posádky aj ďalšie pozemské a mimozemské bytosti mohli na vesmírnom bále, podmienkou vstupu bola vlastnoručne vyrobená maska. Najprv svoju masku predviedla naša  teta Jarka.

 

_dsc3624_450

 

_dsc3867_450

 

_dsc3623_450_01

 

_dsc3848_450

 

_dsc3873_450

 

_dsc3883_450

 

_dsc3876_450

 

_dsc3870_450

 

Dospelí mali okrem spoločných podujatí s deťmi na programe rôzne besedy a porady, pribudli aj dve nové náhradné rodiny, ktoré mali možnosť vymeniť si skúsenosti s dlhoročnými náhradnými rodinami Detského centra Slovensko.

 

_dsc3644_450

 

... posledné foto a hajde zase pozrieť po 4 dňoch, čo nové doma ...

_dsc3918_450

 

Text: Jaroslava Nemčíková

Foto: Viktor Blaho

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

Stretnutie podporili:

Hotel Hydro Krpáčovo a SKI Krpáčovo

 

 

Boni Fructi, s.r.o.

 

boni_fructi_760

 

 

 

NYKAZA, s.r.o.

nykaza_316


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!