Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > 34. Stretnutie náhradných rodín DC v Osrblí SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
34. Stretnutie náhradných rodín DC v Osrblí
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
34. Stretnutie náhradných rodín DC v Osrblí Vytlač článok Vytlač článok

Vo štvrtok 11. až 14. 4.2013 organizovalo Detské centrum v poradí už 34. stretnutie náhradných rodín DC, manažmentu PR DC a dobrovoľníkov DC. Prvé prípravné stretnutie profesionálnych náhradných rodín DC sa uskutočnilo v roku 2001 v zariadení DC Reváň pod Kľakom.

 

20130422-osrblie-178._450

 

Účastníci 34. stretnutia NRDC boli ubytovaný v Osrblí, v Hoteli Biatlon, dejisku Majstrovstiev sveta v biatlone v roku 1997.

 

20130422-osrblie-175._450

 

 

Hlavný partner podujatia:


 

oetker_logo_2009_150_151

 

 

Spolu sa nás zišlo približne 90, no prvý deň nás bolo trochu menej, pretože ďalšie rodiny prišli až v piatok odpoludnia. To viete škola a zamestnania rodičov nie vždy dovolia prísť už tradične vo štvrtok.

 

otvorenie 34. stretnutia NRDC

20130422-osrblie-1._450

 

20130422-osrblie-8._450

 

20130422-osrblie-7._450

 

20130422-osrblie-10._450

 

Program stretnutia bol skutočne pestrý. Prezreli sme si ukážky pripravenosti policajných psov a ich psovodov. Prišiel medzi nás bývalý šéf čs. i slovenského biatlonu a bývalý člen Výkonného výboru Slovenského olympijského výboru pán Benjamín Leitner, aby nám porozpával o histórii biatlonu v osrblí. Dokonca sme v takom "náhradnom biatlone" aj pretekali na bežeckých lyžiach aj strielali zo vzduchoviek, snehu bolo ešte totiž neúrekom. Vyrobili sme si karnevalové masky kašírovaním, ktoré sme vyskúšali na diskotéke. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu a okrem ďalších aktivít sme sa previezli aj na Čiernohronskej železnici z Hronca do Čierneho Balogu a späť.

 

policajný pes v akcii

20130422-osrblie-16._450

 

20130422-osrblie-18._450

 

výroba masiek na karneval kašírovaním

20130422-osrblie-24._450

 

20130422-osrblie-27._450

 

20130422-osrblie-34._450

 

pri rozhovore s pánom Benjamínom Leitnerom, legende slovenského biatlonu

20130422-osrblie-9._450

 

20130422-osrblie-37._450

 

návšteva Bystrianskej jaskyne

20130422-osrblie-6._450

 

20130422-osrblie-3._450

 

svojou návštevou nás poctili aj mladí dramatici a hudobníci z Centra voľného času v Brezne

20130422-osrblie-38._450

 

20130422-osrblie-35._450

 

20130422-osrblie-39._450

 

20130422-osrblie-41._450

 

20130422-osrblie-46._450

 

spoločná fotka pri čiernohronskom vláčiku

lokomotiva_43snrdc_450

 

na Čiernohronskej železnici bolo parádne

20130422-osrblie-69._450

 

20130422-osrblie-107._450

 

20130422-osrblie-59._678

 

20130422-osrblie-71._675

 

a takto sa niekedy vo vagónoch kúrilo

20130422-osrblie-56._450

 

20130422-osrblie-73._450

 

20130422-osrblie-80._450

 

v prírodnom múzeu sa nachádzala aj táto helikoptéra

20130422-osrblie-89._450

 

obyvatelia Veporských vrchov

20130422-osrblie-95._450

 

20130422-osrblie-93._450

 

20130422-osrblie-92._450

 

20130422-osrblie-111._450

 

a tu už spomínaný biatlon, na ktorom sa mali záujem zúčastniť skoro všetci

20130422-osrblie-126._450

 

20130422-osrblie-136._675

 

20130422-osrblie-130._450

 

20130422-osrblie-129._450

 

20130422-osrblie-119._675

 

pokračovanie v kašírovaní karnevalových masiek

20130422-osrblie-143._450

 

20130422-osrblie-138._450

 

a tu je ich už vyhodnotenie počas diskotéky

20130422-osrblie-149._675

 

20130422-osrblie-150._450

 

20130422-osrblie-155._450

 

20130422-osrblie-167._675

 

20130422-osrblie-171._450

 

nedeľná dopoludňajšia prechádzka po okolí, zatiaľ čo maminy a ocinovia, ujovia a tety schôdzovali

20130422-osrblie-179._450

 

20130422-osrblie-189._450

 

20130422-osrblie-183._450

 

20130422-osrblie-188._675

 

20130422-osrblie-204._450

 

20130422-osrblie-202._678

 

20130422-osrblie-205._450

 

lokomotiva_43snrdc_450

 

20130422-osrblie-197._675

 

 

DETSKÉ CENTRUM

RužomberokDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!