Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > 28. stretnutie rodín DC v Jasnej SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
28. stretnutie rodín DC v Jasnej
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
28. stretnutie rodín DC v Jasnej Vytlač článok Vytlač článok

Kde sme to boli? Kto to vie?

Jasné, boli sme predsa v Jasnej!

Kedy to bolo?

Veď viete, od štvrtku do nedeľe 23. 9 - 26. 9.2010.

A ako bolo?

No predsa veselo a krásne.

Veď ako inak, keď sme boli všetci opäť spolu.

Kde? Na stretnutí rodín DC v Jasnej.

A aj počasie nám prialo, celý čas bolo slnečné a jasné,

no ako inak, veď sme boli v Jasnej!

 

dsc_0593_450

 

ostredok_slav_008_450

 

ostredok_302_450

 

No ale pekne pomaly a po poriadku:

Stretli sme sa v peknom prostredí v Jasnej – Nízke Tatry v príjemnom hoteli Ostredok,  aby sme sa konečne videli,  zistili, kto má čo nové, kto nám od posledného stretnutia podrástol, aby sme sa niečo nové naučili a zažili a hlavne aby sme si oddýchli od každodenných detských aj dospeláckych starostí.

 

ostredok_3_450

 

Keď sme sa ubytovali, stretli sme sa v jedálni, kde sme sa všetci zvítali a po večeri sme si premietli veselé fotky z nášho minulého stretnutia a povedali, čo a ako sa budev najbližších dňoch diať.

 

dsc_0031_450_01

 

_dsc0382_450

 

Všetko už bolo dopredu naplánované, o to veselšie boli výlety, ktoré trošku „vybočili“ z plánuJ ako napríklad turistika a objavovanie nových chodníčkov cez riečku Demänovku. Však ujo Viťo? Svoje by o tom určite vedel rozprávať aj malý Jurko Petráš. Ale napokon sme šťastlivo trafili do Demänovskej jaskyne slobody, ktorá je najdlhšou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku a zaujala nás hlavne svojou pestrofarebnosťou a prekrásnymi jazierkami.

 

dsc_0077_450

 

dsc_0078_450

 

dsc_0079_450

 

dsc_0081_450

 

dsc_0080_450

 

dsc_0082_450

 

img_9251_450

 

img_9256_450

 

img_9249_450

 

Bobovali ste sa už niekedy na kopci kde nebol vôbec žiadny sneh? My sme to zažili na bobo-    vej dráhe v Pavčinej Lehote a veru, boli sme možno aj rýchlejší ako akýkoľvek pretekár na

snehu.

 

ostredok_154_450

 

ostredok_221_450

 

ostredok_215_450

 

ostredok_241_450

 

Kým sa dospelí učili o bezpečnosti pri práci, mali sme aj rôzne hry a súťaže v prírode s tetou Aďou, Júliou, ujom Robom, tetami Barčou, Lindou a Evkou a druhým ujom Robom.

 

ostredok_78_450

 

ostredok_95_450

 

ostredok_126_450

 

ostredok_128_450

 

O to, že nám bolo veselo sa postaral aj ujo spevák a hudobník Viktor Gulváš, ktorý nás naučil

veľa veselých pesničiek.

 

_dsc0385_450

 

_dsc0377_450

 

_dsc0374_450

 

_dsc0396_450

 

A keďže hudby nie je nikdy dosť, boli sme aj na koncerte Komajoty, Jany Kirschner a skupiny Desmod, ktorý sa konal pri príležitosti „130 rokov výroby papiera v Ružomberku“. A niektorí si do rytmu veru aj zaskákali.

 

img_9284_450

 

img_9298_450

 

img_9289_450

 

img_9265_450

 

img_9290_450

 

Počasie nám naozaj prialo, celý čas bolo nádherne slnečno a pršať začalo až v nedeľu ráno –

to asi preto, že sme sa už museli rozlúčiť  a aj obloha nad Jasnou bola z toho smutná. Ale

potom sme jej povedali, že nech nesmúti, lebo my sa určite stretneme a to už čoskoro – na

našom už 29. stretnutí!

 

dsc_0574_450

 

Odvážlivci sa zahrali aj na pavúkov.

 

ostredok_slav_0042_450

 

ostredok_slav_0047_450

 

ostredok_58_450

 

 

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii, môžete kliknúť aj tu!

 

 

jarka_1_120

Text: Jaroslava Kulinová

Foto: ujo Slávo, ujo Viťo st., ujo Viťo ml., rodina Pientáková

 

...........................................................................................................................................................

Súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť všetci od 2,5 do 25 rokov!

Kto z Vás správne odpovie na 3 otázky a odpovede pošle e-mailom na sutaz@detskecentrum.sk do pondelka 6.12 a odovzdá Sv. Mikulášovi, ktorý nás navštívi v Hoteli Biela Medvedica, domácu úlohu, bude zaradený dňa 12.12.2010 o 10,00 do zlosovania o zaujímavé ceny. Deťom do 6 rokov sú odpovede na otázky odpustené!

Prvá najľahšia otázka: "Kto z účastníkov 28. stretnutia rodín Detského centra v Jasnej má najdlhšie prsty a kto má najkratšie prsty? (pomôcka: nahliadnutie do fotogalérie a dobré oči)

 

Druhá ľahká otázka: "Ako sa volá a koľko meria najvyšší vrch najbližšie nad Jasnou?" (pomôcka: dobrá pamäť, turistická mapa Nizkych Tatier, alebo stihnete naň ešte aj vystúpiť)

 

Tretia najťažšia otázka: "Rovnaký názov, ako má hotel, v ktorom sme boli ubytovaní počas 28. stretnutia rodín DC, má aj najvyšší vrch jedného slovenského pohoria. Ako sa toto pohorie nazýva a koľko meria jeho najvyšší vrch?" (pomôcka: internet, zemepis SR, vedomosti Vašich rodičov, starších súrodencov alebo kamarátov)

 

 

Domáca úloha!

 

Môžete si vybrať:

 

"Odovzdajte Sv. Mikulášovi, ktorý nás navštívi v Hoteli Biela Medvedica jeden výkres, kde bude nakreslená (alebo namaľovaná) Vaša rodina počas Vianoc,

 

alebo

 

vymodelujte (z hliny, zo sádry, z modulitu a pod.) sošku osoby (alebo kamaráta - priateľa), ktorú máte najradšej a odovzdajte ju Sv. Mikulášovi, ktorý nás navštívi v Hoteli Biela Medvedica.

 

 

- Vaši kamaráti z Detského centra -

........................................................................................................................................................

 

Stretnutie sa uskutočnilo vďaka pánovi Ing. Petrovi Petričkovi, majiteľovi hotela.

ĎAKUJEME!

dakujeme

 

ĎAKUJEME aj riaditeľke hotela pani Mgr. Alexandre Fajnorovej, za príkladnú starostlivosť!

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!