Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > 1 rekondičný pobyt náhradných otcov DC SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
1 rekondičný pobyt náhradných otcov DC
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
1 rekondičný pobyt náhradných otcov DC Vytlač článok Vytlač článok

Po 2 stretnutí profesionálnych náhradných matiek Detského centra v Turčianskych Tepliciach sa začala písať aj história rekondičných stretnutí náhradných otcov a partnerov - manželov náhradných matiek, medzi ktorých sa zaplietli aj ďalší muži zamestnanci a dobrovoľníci DC. To prvé bolo na Chate pod Inovcom 21. - 24. 1.2010

 

dsc_0024_470

 

inovec_470

 

Hlavným programom boli rozhovory na tému "Úloha muža v profesionálnej náhradnej rodine", ktoré prebehli veľmi intenzívne a miestami až "rozcítene" prvý večer do neskorých (alebo včasných?) ranných hodín nasledujúceho dňa  a turistika na bežeckých lyžiach.

 

pj3_470

 

Každý deň, ako ináč začínal rozcvičkou. Rána síce boli studené, niekedy až - 14 stupňov Celzia, ale ako vidno náhradných rodičov máme zdatných.

 

p1170536_470

 

pj7_470

 

Druhý aj tretí deň sme začínali turistikou na lyžiach. Druhý deň, t.j. v piatok sme išli z Chaty pod Inovcom smerom dolu do Trenčianskeho Jastrabia.

 

s7301678_470

 

dsc_0036_470

 

s7301687_470

 

Po niekoľkých kilometroch na lyžiach, keď už snehu bolo poredšie, sme sa autami odviezli do Trenčína, kde sme navštívili profesionálnu rodinu Šamíkovcov, a potom sme absolvovali spoločný obed v meste.


s7301703_470

 

Trenčiansky hrad

 

s7301697_470

 

Na návšteve v domčeku u Šamíkovcov v Trenčíne - Zlatovciach.

 

s7301693_470

 

p1170495_470

 

A toto je ujo Ivan, majiteľ toho vrchného domu, organizátor stretnutia, ktorému tiež vydržala dobrá nálada od začiatku do konca.

 

s7301728_470

 

Tretí deň v sobotu sme sa vybrali na Považský Inovec, ktorý v predchádzajúcu noc navštívila aj nočná expedícia v zložení Ivan, Robo a Viťo ml.

 

s7301713_470

 

Cestou sme našli aj "na šťastie" nenapustený bazén.

 

s7301747_470

 

pj8_470

 

s7301736_470

 

A to je už na vrchole Považského Inovca.

 

dsc_0114_470

 

Po návrate z lyžiarskej túry to končilo aj takto.

 

dsc_0105_470

 

dsc_0107_470_01

 

Únavu nepomohol prekonať ani počítač.

 

csc_0085_470

 

Odpoludnia trávili chlapci nácvikom kultúrneho programu, ktorý po príprave hneď aj odprezentovali.

 

dsc_0092_470

 

V sobotu odpoludnia sa všetci venovali vareniu gulášu z jeleniny v kotli pod holým nebom, ktorú nám daroval a pomohol uvariť miestny polovník. Aj napriek nie práve nateplešiemu počasiu (asi - 8 stupňov C) varenie nám pomohla zvládnuť Robova gitara a borovička.

 

dsc_0030_470

 

dsc_0100_470

 

Medzi rozhovormi o úlohe muža a otca v profesionálnej rodine sme si aj zaspievali.

 

dsc_0127_470

 

Ešte zopár foto, ale už bez nášho priatela Mira, ktorý neviem, kde sa túlal a Fera, ktorý musel byť v sobotu v Ostrave.

 

 

Teším sa na ďalšie stretnutie a dúfam, že sa to podarí aj našim ďalším mužským priateľom, ktorým to teraz nevyšlo aj napriek tomu, že sa veľmi tešili. Dúfam, že týchto pár fotografických záberov bude pre nich dobrou motiváciou.

 

Na záver chcem ešte poďakovať najmä Ivanovi za organizáciu podujatia, Liborovi za dopravu a chutný jelení guláš a aj všetkým ostatným za veľmi priateľský, veselý a poučný priebeh stretnutia.

 

Viktor Blaho s priateľmi

 

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!