Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Spolupráca s príbuznými organizáciami doma i v zahraničí > ĎAKUJEME, že ste pomohli spolu s nami! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
ĎAKUJEME, že ste pomohli spolu s nami!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
ĎAKUJEME, že ste pomohli spolu s nami! Vytlač článok Vytlač článok
V utorok, 11. 3.2008 v budove diagnostickej skupiny Detského domova Náhradné rodiny DC, ktorého zriaďovateľ je Detské centrum v Ružomberku, sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej celoslovenskej finančnej zbierky "Pomôžte spolu s nami" - TESCO 2007. Podujatia sa zúčastnili Želmíra Gerová - zástupca TESCO Stores, a.s. Bratislava, Eva Lysičanová - riaditeľka Slovenskej humanitnej rady, Jana Halušková - viceprimátorka Mesta Ružomberok, Viktor Blaho - prezident Detského centra, Silvia Pančíková - riaditeľka Detského domova Náhradné rodiny Detského centra,  Renata Mudičková a Mária Peťová - zástupcovia doborovolníckeho zboru Detského centra a redaktori z viacerých médií a regionálnych televízií.

Zbierka sa uskutočnila počas predĺžených víkendov štvrtok - nedeľa v rámci štyroch týždňov pred Vianocami. Deň pred Vianocami 23. decembra 2007 sa ukončilo posledné štvrté kolo zbierky, ktorá sa konala v 54 Tesco obchodoch po celom Slovensku. Zúčastnilo sa jej 45 neziskových organizácií, väčšinou členov Slovenskej humanitnej rady, ale aj ďalších ... ďalšie informácie o Tesco zbierke.

Detské centrum aj v roku 2007 bolo najúspešnejšie vo výške vyzbieranej sumy na jeden obchodný dom. V Bratislave v OD TESCO na Kamennom námestí sa nám podarilo vyzbierať až 278 753 Sk. Kedže dobrovoľníci z DC  sa  zúčastnili v tomto roku zbierky v štyroch  hypermarketoch a OD Tesco - Bratislava, Ružomberok, Dolný Kubín a Tvrdošín,  spolu vyzbierali 454 851,50 Sk.

Získané finančné prostriedky použilo Detské centrum pre Detský domov NÁHRADNÉ RODINY Detského centra, ktorý má všetky deti v profesionálnych náhradných rodinách a plánuje dať rodinu ďalším deťom.DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!