Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Diskusia > Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? Vytlač článok Vytlač článok

Vážení profesionálni náhradní rodičia, záujemci o túto profesiu ale aj ďalší návštevníci tejto web stránky, zapojte sa prosím do diskusie na  tému, ako sa Vám podarilo (ne)zamestnať ako profesionálny rodič. Zdá sa, že problém plných detských domovov nie je v nezáujme o profesiu profesionálneho rodiča, ale ešte stále skôr v nezáujme alebo v neschopnosti tých, ktorí by mali zariadiť, aby podľa možnosti všetky deti mohli vyrastať v rodine. Túto diskusiu môžete použiť aj pokiaľ hľadáte zamestnanie ako profesionálny rodič, resp. pre zamestnávateľov, ak hľadajú profesionálnych rodičov.

 

Na Vaše otázky za DC-SK budú odpovedať:

 

vblprezident_180_225

PaedDr. Viktor Blaho, prezident(e-mail code)detskecentrum.sk

prezident DC-SK

 


PhDr. Silvia Pančíková, pancikova(e-mail code)detskecentrum.sk

riaditeľka pobytových opatrení CDR DC-SK,

 

sona_100_290


Mgr. et Bc. Soňa Balážová, psycholog(e-mail code)detskecentrum.sk

psychológ CDR DC-SK,

 

Očakávame tiež, že do diskusie sa zapoja aj ďalší navštevníci tejto  stránky, či to už budú odborníci k danej téme, profesionálni a iní náhradní rodičia alebo aj laická verejnosť.

 

E-mailová adresa diskutujúceho (ak ju diskutujúci uvedie), je prístupná, keď kliknete v diskusnom príspevku na jeho meno!

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   Pridaj príspevok Pridaj príspevok
Viktor Blaho (1.3.2010, 15:14:16) Odpovedz Odpovedz
Re: Profi rodič!
Dobrý aj Vám! Čo budú preverovať, záleží na konkrétnom detskom domove, ktorý bude Vašim zamestnávateľom, ale napr. Vašu zdravotnú spôsobilosť a priestory, kde bývate si preverí každý detský domov. Ďalej musíte doložiť svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov a doložiť aj doklad o vzdelaní - mali by ste mať minimálne matúru. Niektoré detské domovy vyžadujú aj doporučenie psychológa na základe výsledkov testov alebo širšieho psychologického vyšetrenia Vás a súčasne aj Vášho partnera. Zaujímajú sa o to, či máte vlastné deti a aká je starostlivosť o tieto deti, pretože aj to je veľmi dôležitá informácia o Vašej spôsobilosti. Tieto infomácie je môžné získať z rôznych zdrojov, a to napríklad z ÚPSVaR odd. SPO, z obecného úradu, zo školy, zo zdravotného strediska a pod. Dôležité sú informácie aj o Vašom partrnerovi - manželovi, ktorý by sa mal minimálne svojim podpisom zaviazať, že súhlasí, aby vo Vašej spoločnej domácnosti bolo umiestnené ďalšie dieťa, a že bude nápomocný pri jeho výchove. Niekto by mohol namietať, že je neprípustné získavať takéto informácie, alebo, že ide o diskrimináciu. Treba si Však uvedomiť, že ide o ľudský život, a bolo by nezodpovedné od zamestnávateľa zobrať túto skutočnosť na ľahkú váhu.
Zuzana (28.2.2010, 14:32:08) Odpovedz Odpovedz
Profi rodič!
Ahojte! Prosím napíšte aké kontrly robia detské domovy ked náhodov zamestnaju ,čo a ako overujú rodinu ,ci ho zamestnajú alebo nie .Tiež čakám na kurz. Dakujem
Marta (24.2.2010, 17:31:19) Odpovedz Odpovedz
Profirodičia - pomáhajme si navzájom
Aj ja som ukončila prípravu už v júli minuleho roka.Rozposlala som vyše 20 žiadostí aby som sa zamestnala ako profirodič.Takmer zo všetkych DeD prišla odpoveď o zaradení do zoznamu uchádzačov.Len tri DeD neodpovedali jeden DeD odpísal,že zamestnávajú len vo vlastnom samosprávnom kraji.Po novom roku som bola pozvaná na pracovný pohovor.Tu som opat robila psychologické testy a prešla som.Ale prijali iných profirodičov,s tým-že ma oslovia,len čo budú mať volné ďalšie miesto.A po pár týždňoch mi ponúkli prácu v tomto DeD na polúvezku - teda jedno dieťa.Čakala som kedy ma pozvú na prvú interakciu a medzi tým prišla mi pozvánka na pohovor do ďalšieho DeD.Z manželom sme sa rozhodli absolvovať aj tento pohovor a sme nesmierne radi.Od marca k nám majú prísť detičky práve z tohto domova.Sú síce až tri,dievčatko a dvaja chlapci, čo nás predtým ani nenapadlo,že by ich bolo hneď na prvý raz až toľko - no sú to súrodenci a je samozrejme potrebné aby boli spolu. Už na prvom stretnutí sme si ,,padli navzájom do oka" . Včera sa mi ozvali z DeD Moštenica,kde som tiež poslala žiadosť o zamestnanie ,či mám o túto prácu ešte záujem - išlo o starostlivosť o dve dievčatká.Musela som odmietnuť,keďže o 1.marca k nám prídu detičky s iného DeD.Týmto mojím príbehom chcem povzbudiť všetkých čakajúcich profirodičov,aby to nevzdávali.Možno práve v tomto období,je vhodné sa znovu propomenúť tam kde máte rozposlané žiadosti aj telefonicky a verím aj za Vás,že vám to vyjde.Dajte vedieť,až sa Vám to niekomu podarí.Bude to veľké povzbudenie pre všetkých čo ečte čakajú.
Viktor Blaho (22.2.2010, 22:34:47) Odpovedz Odpovedz
Re: Prečo nie sú voľné miesta pre profirodičov?
Dobrý večer! Podľa mňa problém je asi v tom, že na Slovensku potrebujeme mať všetko, čo sa netýka nášho osobného prospechu, nariadené zákonom. Tak je to aj o umiestňovaní detí do profesionálnych rodín. Náš osobný prospech je silnejším motívom. Veď predsa, ak sa deti začnú húfne umiestňovať do adopcie, či pestúnskych rodín alebo profesionálnych rodín, príde veľa vychovávateľov ale aj iných zamestnancov detských domovov a možno aj úradov o prácu. Existuje síce nejaká Deklarácia práv dieťaťa prijatá VZ OSN, ale pokiaľ nie je priamo premietnutá do zákona, v tomto prípade do zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele alebo do zákona o rodine, tak nie všetci, ktorí by mali, povýšia záujem "cudzieho" dieťaťa nad ten svoj. Keď spomínaný zákon nariadil umiestniť všetky deti do 3 rokov do profesionálnych rodín, až na malé výnimky, detské domovy poslúchli. Bolo síce ku tomu potrebné zopár "horucich hláv" a intermezzo médií, ktoré pripomenulo, že zákony je treba plniť, ale nakoniec deti do troch rokov by sa už na skupinách ded nemali objavovať. Vidno to aj na stretnutiach riaditeľov a iných zamestnancov najmä štátnych detských domovov, ktorí sa priam dožadujú zákonov, vyhlášok, všakovakých ďalších predpisov a predpisov o predpisoch, inak by asi nevedeli žiť. Verím tomu, že sa nájdu aj takí riaditelia a podľa všetkého ich nie je málo, ktorí by síce umiestnili aj staršie deti ako 3 ročné do profesionálnej rodiny, ale keďže to nie je vyslovene prikázané zákonom, tak bezpečnejšie sa cítia, keď to neurobia. Nepomohlo ani to, keď vymenovali za riaditeľov nie odborníkov na "detské duše" ale manažérov s ekonomickým, či iným, aj technickým vzdelaním a podľa mňa nepomôže to dovtedy, pokiaľ sa nám nepodarí presadiť, že všetky deti potrebujú rodinu, a to nie len na reklamných plagátoch, či v rôznych reklamných kampaniach, ale priamo v zákone. Pomaly budeme potrebovať takýto "manuál" na všetko a ja dúfam, že vtedy tu už nebudem.
Ján (21.2.2010, 17:13:58) Odpovedz Odpovedz
Prečo nie sú voľné miesta pre profirodičov?
Z EÚ tlačia na DeD, aby sa vytvárali prac.miesta pre profirodičov.Majú zrejme veľkú odvahu odmietať záujemcov s tým,že nie sú voľné úväzky (česť výnim- kám).Väčšina vychovávateľov v DeD nemá záujem o profes.rodičovstvo a tým vlastne držia miesta každému,kto oň záujem má.KDE JE PRAVDA? V tom, že je potrebné zmenšovať počty vychovávateľov v DeD a tým vytvárať nové pracovné miesta pre záujemcov o profirodičovstvo, alebo ČO TAM PO DEŤOCH! nech to funguje takto ďalej,však budúci prof.rodičia NECH ČAKA- JÚ AŽ KÝM ICH TO NEOMRZÍ a vzdajú sa? Ak skutočne ide o štátny záujem a aj ZÁUJEM EUR.ÚNIE tak bojujme o DETI a prac.miesta profirodičov!!
Viktor Blaho (19.2.2010, 13:28:08) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: Re: Re: Re: kurz profesionalneho rodica
Litera zákona hovorí , že príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť sa aktualizuje, ak dôjde po skončení tejto prípravy k zmene pomerov na strane žiadateľa, ak od jej skončenia uplynú dva roky alebo ak žiadateľ je pestún alebo osvojiteľ alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Prípravu musíte opakovať aj vtedy ak by ste boli na vlastnú žiadosť alebo z iných zákonných dôvodov vyradená zo zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť.
erika (16.2.2010, 11:18:01) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: Re: Re: kurz profesionalneho rodica
Ďakujem za odpoveď . Teraz sa chystám urobiť prípravu na pestúnstvo , tam je platnosť certifikátu obmedzená? Lebo mne bolo povedané , že keď si urobím pestúnstvo , deti si nemusím zobrať hneď , ale napr.stačí aj po 2 rokoch.
Viktor Blaho (16.2.2010, 9:22:08) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: Re: kurz profesionalneho rodica
Áno, máte pravdu, platnosť kurzu je zatiaľ neobmedzená, aj keď si myslím, že do budúcnosti, vzhľadom na situáciu aká je, sa určite bude musieť uvažovať nad jeho expiráciou. Uchádzači o prácu profi rodiča, ktorých ste videli v TV JOJ si to zrejmä pomýlili s adopciou, či pestúnskou starostlivosťou.
erika (15.2.2010, 9:16:31) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: kurz profesionalneho rodica
dobrý deň , chcela by som sa informovať , mám kurz profi-rodiča rok a ešte nepracujem v tejto oblasti , ale v správach na TV JOJ som pozerala ten príspevok s vami , kde uchadzači o túto prácu hovorili , že tento certifikát platí len rok , čo je na tom pravda , lebo po ukončení kurzu nám povedali , že platnosť nie je obmedzená len na nejakú dobu
Jachymová Katka (4.2.2010, 22:13:17) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: práca?
Priamo v Michalovciach je detský domov. Vznikol zo špeciálnej školy internátnej po odčlenení "štátnych" detí. Nie som si istá, koľko profi rodičov zamestnávajú, určite viem o jednej profi mame, ktorá má od nich 2 deti v profi. Je to detský domov, ktorý pozostáva len zo samostatných skupín, každá je v rodinnom dome (teda s vychovávateľmi). Pomerne blízko je detský domov Remetské Hámre, tam majú tiež profi rodičov. Tiež pomerne blízko je detský domov Sečovce, tiež zamestnávajú profi rodičov. Katka
Viktor Blaho (2.2.2010, 18:11:28) Odpovedz Odpovedz
Re: kurz profesionalneho rodica
Skúste info@usmev.sk alebo navrat@navrat.sk. Tieto organizácie robia školenia aj v iných regiónoch ako v Bratislave, ktorých by ste sa mohli zúčastniť ak Vám nevadí cestovanie.
Viera Šandorová, Mgr. (1.2.2010, 10:59:26) Odpovedz Odpovedz
kurz profesionalneho rodica
Dobry den, zucastnila som sa seminarov, ktore informovali o tomto poste. Mala by som zaujem o kurz prof. rodica, no ziadne OZ v Bratislave v sucasnosti neposkytuje kurzy. Mozete mi poradit kde mozem o kurzoch ziskat ifnormacie. Dakujem
MARI BOBAK (25.1.2010, 0:00:42) Odpovedz Odpovedz
POMÔZME SI NAVZÁJOM
Ak sa niekomu podarilo stat sa nahradnym rodicom dajte prosim vediet ako na to .Mam skutocne ZAUJEM pomoct aspon jednemu dietatu , moje deti su uz mimo domova .DAKUJEM
Tibor (13.1.2010, 22:50:16) Odpovedz Odpovedz
Nedarí sa nám
Sme sklamaní s tej prípravky, je to smiešne. Už pol roka si hľadame detičky s manželkou a márne. Všade nás odmietajú, PREČO?????? Ako vidím, nie sme sami. Podla mna je to len biznis. A ako si máme nájsť detičky?, máme niekoho podplatiť???? Načo potom robili projekty na Profi Rodiča? Všade na internete je napísane, že MILIONY deti čakajú na náhradných rodičov. Ako to vlastne je?
jana (12.1.2010, 10:48:45) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: Re: Re: otazka
DeD v okrese NZ je síce dosť , ale skúste si tam len tak pre zaujímavosť zavolať a uvidíte , že vás nezamestnajú ani v jednom , takže neviem komu je táto práca určená
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   Pridaj príspevok Pridaj príspevok

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!