Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Diskusia > Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom? Vytlač článok Vytlač článok

Vážení profesionálni náhradní rodičia, záujemci o túto profesiu ale aj ďalší návštevníci tejto web stránky, zapojte sa prosím do diskusie na  tému, ako sa Vám podarilo (ne)zamestnať ako profesionálny rodič. Zdá sa, že problém plných detských domovov nie je v nezáujme o profesiu profesionálneho rodiča, ale ešte stále skôr v nezáujme alebo v neschopnosti tých, ktorí by mali zariadiť, aby podľa možnosti všetky deti mohli vyrastať v rodine. Túto diskusiu môžete použiť aj pokiaľ hľadáte zamestnanie ako profesionálny rodič, resp. pre zamestnávateľov, ak hľadajú profesionálnych rodičov.

 

Na Vaše otázky za DC-SK budú odpovedať:

 

vblprezident_180_225

PaedDr. Viktor Blaho, prezident(e-mail code)detskecentrum.sk

prezident DC-SK

 


PhDr. Silvia Pančíková, pancikova(e-mail code)detskecentrum.sk

riaditeľka pobytových opatrení CDR DC-SK,

 

sona_100_290


Mgr. et Bc. Soňa Balážová, psycholog(e-mail code)detskecentrum.sk

psychológ CDR DC-SK,

 

Očakávame tiež, že do diskusie sa zapoja aj ďalší navštevníci tejto  stránky, či to už budú odborníci k danej téme, profesionálni a iní náhradní rodičia alebo aj laická verejnosť.

 

E-mailová adresa diskutujúceho (ak ju diskutujúci uvedie), je prístupná, keď kliknete v diskusnom príspevku na jeho meno!

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   Pridaj príspevok Pridaj príspevok
PR (30.4.2013, 11:52:06) Odpovedz Odpovedz
Re: dokladovanie výdavkov
Ahoj Alena. Naštuduj si novú vyhlášku 61/2012 Z.z. Ministerstva PSV aR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, no a v tejto vyhláške sa v Čl. I. v ods. 2. uvádza: V § 2 ods. 5 prvá veta znie: „Profesionálna rodina vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou dieťaťa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieťaťa, so školskou dochádzkou dieťaťa, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a podľa § 4 ods. 7.“. Podľa tejto vyhlášky 61/2012 Z.z. neúčtuješ a nedokladáš bločkami vymenované veci- stravnú jednotku, osobnú hygienu, hygienu domácnosti, prepravu dieťaťa atd. A ako píše pán Blaho citujem : „V praxi to však môže vyzerať úplne ináč, pretože dokladovanie výdavkov sa môže riadiť internými predpismi, ktoré si tvorí každý detský domov individuálne.“ – veru, v praxi to tak aj tak ináč vyzerá. Vieš, mnohí zamestnanci DeD, vrátane riaditeľov, by veľmi ale veľmi chceli riadiť, čo môžeš a čo nemôžeš kúpiť dieťaťu, o ktoré sa staráš ako PR . Chcú mať asi pocit moci nad peniazmi, ktoré patria na úhradu výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine a preto si vymýšľajú interné predpisy, ktoré sú ale porušením cit. zákona č. 305/2005 Z. z. a jeho vykonávacích vyhlášok - 643/2008 Z. z. a 61/2012 Z.z. Evidenciu si môžeš viesť, ale len pre seba, pre svoj prehľad. Nie je to však v zmysle citovanej vyhlášky Tvoja povinnosť voči DeD! Ďalej chcem podotknúť , že posteľ a kočík ( a aj iné pán Blaho ) patrí do základnej výbavy, ktorú poskytuje DeD podľa- cit. zákona č. 305/2005 Z. z. § 52 ods. (4) : Detský domov poskytuje dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,42a) v profesionálnej rodine základné vybavenie a uhrádza mu zvýšené náklady spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, športovou činnosťou dieťaťa starostlivosti, najmä spôsob zabezpečenia postupu podľa § 33 ods. 9 písm. f), § 47 ods. 7 a § 49 ods. 6, tvoria súčasť dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vo vyhláške 643/2008 Z. z., § 2 ods. (6) sa uvádza : Základné vybavenie dieťaťa v profesionálnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, lôžkoviny, posteľná bielizeň a osušky. Po novom vyhláška 61/2012 Z.z.: V § 2 ods. 6 sa slová „lôžkoviny, posteľná bielizeň a osušky“ nahrádzajú slovami „kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat“. – čiže aj posteľ- pre bábätko postieľku, skriňu, stôl, stoličku , kočík, autosedačku , detskú jedálenskú stoličku, ohrádku... t.j. predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat. No a ešte čo sú zvýšené náklady podľa vyhlášky 643 Z.z. § 2 ods.(7) Ak detský domov nezabezpečí potreby dieťaťa v profesionálnej rodine iným spôsobom, uhrádza dieťaťu tieto zvýšené náklady podľa § 52 ods. 4 zákona: a) náklady spojené so zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, hračky a náklady na podporu rozvoja talentu a záujmových činností detí, a tie ak chceš preplatiť, musíš vyučtovať.
Soňa Balážová (25.4.2013, 9:41:21) Odpovedz Odpovedz
Re: Profesionálne rodičovstvo
Dobrý deň. Príprava je prvým krokom ak sa chcete stať profesionálnym rodičom. Až po absolvovaní prípravy a obdržaní certifikátu (ktorý okrem iného potvrdzuje aj to že ste vhodným kandidátom na profesionálne rodičovstvo) si môžete podávať žiadosti do detských domovov. Pri pohovore bude budúceho zamestnávateľa určite zaujímať aj Vaša bytová situácia, pokiaľ Vám bude chcieť zveriť deti (t.j. či majú kde spať, či majú priestor na hranie a pod.). Zákon neupravuje bytové podmienky žiadateľa, to znamená že je na zvážení riaditeľa detského domova či Vás zamestná aj s tým, že si budete priebežne riešiť bytovú situáciu.
Ľudka (25.4.2013, 9:02:06) Odpovedz Odpovedz
Profesionálne rodičovstvo
Dobrý deň, s manželom máme jedno dieťa a už pár rokov sa vážne rozhodujeme nad prácou profesionálnych rodičov. Radi by sme si urobili prípravu,ale nevieme, či sa príprava robí predtým, než sa podajú žiadosti o zamestnanie do DD alebo sa žiadosti môžu podať už teraz. Teraz žijeme v malom byte a práve kvôli PR sa chceme presťahovať do väčšieho, je bytová situácia podmienkou už pred prípravou na PR alebo sa ešte priebežne môže doriešiť? Ďakujem za odpovede
Viktor Blaho (24.4.2013, 22:30:01) Odpovedz Odpovedz
Re: dokladovanie výdavkov
V § 2 ods. 5 vykonávacej vyhlášky ku zákonu č. 305/2005 Z.z prvá veta znie: „Profesionálna rodina vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou dieťaťa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieťaťa, so školskou dochádzkou dieťaťa, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a podľa § 4 ods. 7.“ Toľko zákon. Zjednodušene povedané netreba dokladovať stravovanie, ani zvýšené výdavky na stravu, keď ich viete zdôvodniť, ani nákup hygienických potrieb, výdavkov na bývanie (energie - plyn, voda a pod.) a ďalšie, ktoré už však nesúvisia s tak malým dieťaťom. Všetko ostatné - napr. ošatenie, periny, posteľná bielizeň, postieľka, kočík, hračky a iné predmety dlhodobej spotreby musíte dokladovať. V praxi to však môže vyzerať úplne ináč, pretože dokladovanie výdavkov sa môže riadiť internými predpismi, ktoré si tvorí každý detský domov individuálne. Môže to prebiehať aj tak, že aj keď sa nákupy nemusia dokladovať bločkami, je nutné nákup aspoň vyčísliť a zdôvodniť (okrem základnej stravnej jednotky) zvýšené náklady na stravu, hygienické potreby a pod.
Alena (24.4.2013, 12:58:19) Odpovedz Odpovedz
dokladovanie výdavkov
chcela by som sa spýtať, že ako je to s dokladovaním výdavkov na malé dieťa, čo sa musí vydokladovať bločkami a čo okrem stravy treba, napríklad plienky, kozmetika a pod. dakujem za odpoveď, alena
Hanka (8.4.2013, 19:26:24) Odpovedz Odpovedz
Re: vzdelanie -rodičovstvo
Ahoj Zuzka.Ak po niečom veľmi túžiš a chceš to, určite sa Ti to môže stať. Môžem Ti len poradiť- nájdi si vo svojom okolí strednú školu, ktorá robí externé štúdium a daj si na ňu prihlášku.Čím skôr.Neboj sa toho, že si stará, že to nezvládneš, že možno nemáš peniaze, čas.... Tak som začínala aj ja a dnes som profimamou.Môjmu manželovi sa to tak zapáčilo, že dnes je študent strednej školy a na rok maturuje.Celú prípravu absolvoval so mnou a bude z neho dobrý profiotec. Má pred sebou ešte cestu, ale s podporou rodiny to určite dotiahne dokonca.Maturovať bude v 50-tke! Ver mi, že ak po niečom túžiš a ideš si za tým, splní sa Ti to. Viem, že mnohí by chceli byť PR a len kvôli maturite nemôžu.Ale treba bojovať a ísť si za svojim.Ja som toho tiež príkladom.
Zuzana (5.4.2013, 22:43:55) Odpovedz Odpovedz
vzdelanie -rodičovstvo
..dobrý večer všetkým....už dlho túžim opäť sa stať matkou..aj ,ked už dávno ňou som...mám krásne dcéry,ktoré sú už dá sa povedať samostatné...cítim ,že by som vedela dať ešte veľa lásky,vychovavať,maznať sa , pomáhať .....hlavne lúúúbiť ....môj sen o takejto práci asi nieje možný,kedže nemám maturu ......škoda,... myslím,že aj ludia bez maturity vedia dať detom to čo i chýba ...:pomáhať,vychovávať ,lúbiť....
Viktor Blaho (4.4.2013, 21:37:02) Odpovedz Odpovedz
Re: ZAČÍNAME PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE STAROSTLIVOSTI O DETI V PROFESIONÁLNEJ RODINE
Ešte na upresnenie. Cena kurzu je 160,- €. Doporučujeme však, aby sa kurzu zúčastnil aj partner budúceho profesionálneho rodiča pre ktorého máme špeciálnu cenu 80,- €. Pre profesionálneho rodiča Detského centra je povinnosť absolvovať kurz obidvomi partnermi, ak žijú v partnerskom zväzku, podmienkou. Pre účastníkov kurzu, ktorí majú vysokoškolské špeciálno-pedagogické vzdelanie II. stupňa, sa kurz po dohode s nimi skráti na 40 hodín a cena za kurzu je 110,- €. Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej prihlášky organizátorom a zaplatením celej ceny za kurz, alebo zaplatením zálohy vo výške minimálne 50,- €, u partnera 25,- € na účet 294547342/0200. Osnovu kurzu nájdete na www.detskecentrum.sk/projekty-dc/specialna-priprava-profesionalnych-rodicov/
Soňa Balážová (4.4.2013, 9:00:32) Odpovedz Odpovedz
ZAČÍNAME PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE STAROSTLIVOSTI O DETI V PROFESIONÁLNEJ RODINE
Všetkým záujemcom oznamujeme, že začíname ďalší kurz prípravy pre profesionálnych rodičov. Prvé stretnutie je naplánované 19.04 2013 o 14.30 v Detskom centre v Ružomberku. Dĺžka kurzu je 60 hodín, osvedčilo sa nám stretávanie 1 krát týždenne po 6 hodín. Samozrejmá je dohoda medzi účastníkmi kurzu. Cena kurzu je 160 eur, pre partnera 80 eur (pokiaľ sa kurzu zúčastní). Ak máte záujem o absolvovanie kurzu, kontaktujte našu organizáciu. PhDr Pančíková 0903 725 109 Mgr. Balážová 0918 372 482
Monika Čechova (3.4.2013, 9:37:26) Odpovedz Odpovedz
Re: Termín najbližší termín kurzu pre profi rodičov
Dobry den,chcela by som sa spytat,ci viete nieco viac kurze profesionalneho rodica a ci mate nejaky termin.Dakujem
Katka (26.3.2013, 21:17:32) Odpovedz Odpovedz
otázka
Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať.....som vyučená učiteľka materskej školy, mám odrobených 25 rokov a chcela by som sa stať profesionálnym rodičom. V uvedených príspevkoch som čítala,že by sa mal začať kurz v apríli....mohli by ste mi napísať niečo bližšie k tomuto?/ako dlho to trvá, cena kurzu..../.Ďakujem
Hanka (26.3.2013, 19:00:02) Odpovedz Odpovedz
Re: Re: dakujem
Napíš mi na hanka32@post.sk
alica (25.3.2013, 20:21:53) Odpovedz Odpovedz
Re: dakujem
Som z Východu Ke, ale plánujem sa čoskoro presťahovať na trasu od Dubnice n/Váhom po Bratislavu. Vieš o nejakom voľnom mieste PR. Pekný večer
Hanka (25.3.2013, 14:19:58) Odpovedz Odpovedz
Re: dotaz
Alica, odkiaľ si?
Hanka (25.3.2013, 14:17:52) Odpovedz Odpovedz
Re: dotaz- 2. ponuka
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/VPM/Detske%20domovy/Kosice_Uralska/vyberovekonanienapoziciuprofesionalnehorodica.pdf Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pozíciu profesionálneho rodiča v Detskom domove Košice, Uralská 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   Pridaj príspevok Pridaj príspevok

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!