Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Fotogaléria > STRETNUTIA PROFESIONÁLNYCH NÁHRADNÝCH RODÍN DETSKÉHO CENTRA SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
STRETNUTIA PROFESIONÁLNYCH NÁHRADNÝCH RODÍN DETSKÉHO CENTRA
32. stretnutie náhradných rodín DC 03/2012 - Hotel Labyrint, Horní Bečva, ČR
31. stretnutie náhradných rodín DC v Starej Lesnej - Hotel Lesná 12/2011
Bulharsko - Slnečné pobrežie 2011 - Kodak - Linda
Bulharsko - Slnečné pobrežie 2011 - Nikon Coolpix - Veronika
Bulharsko - Slnečné pobrežie - 2011 - Nikon D90 - album 5
Bulharsko - Slnečné pobrežie - 2011 - Nikon D90 - album 4
Bulharsko - Slnečné pobrežie - 2011 - Nikon D90 - album 3
Bulharsko - Slnečné pobrežie - 2011 - Nikon D90 - album 2
Bulharsko - Slnečné pobrežie - 2011 - Nikon D90 - album 1
30. stretnutie náhradných rodín DC vo Vrútkach - Hotel Piatrová
29. stretnutie náhradných rodín DC v Bystrej - Hotel Biela Medvedica
28. stretnutie náhradných rodín DC v Jasnej 23. - 26.09.2010
27. stretnutie náhradných rodín DC v Starej Lesnej - V. Tatry 25. - 28.03.2010
26. stretnutie náhradných rodín DC v Hlbokom pri Bojniciach 10. - 13.12.2009
25. stretnutie náhradných rodín DC v Borovej Sihoti 11. - 15.09.2009
24. stretnutie rodín Detského centra v Novoti 2. - 5. 4.2009
23. stretnutie rodín Detského centra v Hutách 4. - 7.12.2008
22. stretnutie náhradných rodín DC a členov DC v Bulharsku - Kranevo 2008
21. stretnutie náhradných rodín DC v Hoteli Bobrovník Lipt. Mara 6.12 - 9.12.2007
20. stretnutie náhradných rodín DC na Popradskom plese 4.10 - 7.10.2007
Prázdninový pobyt detí z náhradných rodín DC v Moskve, 1. - 14. 7.2007
19. stretnutie náhradných rodín DC na v tábore DC na Podsuchej 21. 6 - 24. 6.2007
18. stretnutie rodín DC v Sanatóriu Belušské Slatiny 22. 3 - 25. 3.2007
17. stretnutie náhradných rodín DC v Sanatóriu Tatranská Kotlina 7.12 - 10.12.2006
16. stretnutie rodín DC Hotel Martinské Hole 28.09 - 1.10.2006
15. prázdninové stretnutie rodín DC v Seči - Česká republika 1. 7 - 14. 7.2006
14. stretnutie rodín DC Ľubietová Chata Poľnohospodár 4. 4 - 9. 4.2006
13. stretnutie rodín DC Štrbské pleso Hotel Baník 8.12 - 11.12.2005
12. stretnutienáhradných rodín DC Jasná Hotel Bjornson 30. 9 - 2.10.2005
Delegácia detí z náhradných rodín DC v Paríži v rámci Soleils du Monde 21. - 25. 8.2005
11. stretnutie náhradných rodín DC Krpáčovo, Hotel Hydrotour 7. 4 - 10. 4.2005
10. stretnutie náhradných rodín DC na Donovaloch Hotel Vesel 9.12 - 12.12.2004
9. stretnutie náhradných rodín DC na Chate Reváň október 2004
8. prázdninové stretnutie náhradných rodín DC v Bulharsku, Pomorie 16. - 29. 8.2004
Prázdninový pobyt detí z náhradných rodín DC vo Švajčiarsku, júl 2004
7. stretnutie náhradných rodín DC, Hotel MIER, Račkova dolina 25. 3 - 28. 3.2004
6. stretnutie náhradných rodín DC na Smrekovici 4.12 - 7.12.2003
5. stretnutienáhradných rodín DC v Sanatóriu Matador, Belušské Slatiny 5. - 7. 9.2003
4. stretnutie náhradných rodín DC na Chate DC Reváň 30. 5. - 1. 6.2003
3. stretnutienáhradných rodín DC na zámku Kunerád 28. - 30. 3.2003
2. stretnutie náhradných rodín DC - Hotel Hydrotour Krpáčovo 5. - 7.12.2002
1. stretnutie náhradných rodín DC Jasná - Hotel Bjornson 18. - 20.10.2002
Pobyt profesionálnych rodín z DeD v SR na Reváni 13. - 23. 8.2001
Pracovné stretnutie profesionálnych rodičov DC na Reváni, marec 2001

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!