Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Základné identifikačné údaje a Stanovy DC-SK SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Základné identifikačné údaje a Stanovy DC-SK Vytlač článok Vytlač článok

Názov: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Skratka:
DC-SK

Názov označuje:
prvú slovenskú spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

Adresa:
DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

 

GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19300817


tel.: +421 44 4341 636
fax: +421 44 4341 636
mobil: +421 903 731 750
e-mail: detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk

Bankové spojenie:

 

VÚB 294547342/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551IČO: 30226112

DIČ: 2020589098

 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Viktor Blaho, prezident DC-SK

 

Právna forma: občianske združenie, registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 • najstaršia, mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcich v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

 • držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie  14032/2006-I/21AK,

 • držiteľ akreditácie  udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie  14032/2006-I/21AK
 •  

   

  STANOVY DC-SK

   

   

  Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← Klikni

   

   

     DETSKÉ CENTRUM
  SLOVENSKO

  prvá slovenská spoločnosť 
  pre pomoc deťom 
  v náhradnej starostlivosti

  dcded_230


  Kontakt:


  Detské centrum Slovensko
  Child Centre Slovakia


  K. Sidora 134
  034 01 Ružomberok
  Slovak Republic


  GEO Location:

  Lat. 49.066357 Long. 19.300817


  tel. +421 44 43 41 636

  fax +421 44 43 41 636

  mobil +421 903 731 750

  e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

   

  Bankové spojenie:


  VÚB 294547342/0200
  BIC (SWIFT): SUBASKBX 
  IBAN: SK7502000000000294547342

   

  TATRA BANKA 2928876551/1100

  BIC (SWIFT): TATRSKBX

  IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

   

  IČO: 30226112

  DIČ: 2020589098


  Právna forma:
  občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

   

  najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

  držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

  držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


  Dr.Oetker, s.r.o.

   generálny partner

   pre aktivity v prospech pomoci deťom
   v náhradných rodinách

  droetker_282

   

   


  • partneri pokračovanie •

   

   

   

  Spolupracujúce organizácie:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


   

   

  upsvar_logo_286

   

   

   

  logozznded_280

   

  logo_anr_125

   

  Asociácia náhradných rodín

   

   

   

   

  farlesk_1_150

   

  Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

  Dokumenty

  Zákon o rodine

  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

   

  Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

  Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

   

  Dohovor o právach dieťaťa

   

  Zákonník práce

   

  Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

  Stanovy DC-SK

   

  Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


  Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

   

   

   

  2%

  KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE  Valid XHTML 1.0! Valid CSS!