Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Priateľ Detského centra oslavoval SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Priateľ Detského centra oslavoval
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Priateľ Detského centra oslavoval Vytlač článok Vytlač článok

Dlhoročný priateľ a sponzor DETSKÉHO CENTRA, firma IN-ECO oslavoval.

 

 

Tlačová správa:

 

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na základe návrhu Žilinskej regionálnej komory SOPK na svojom zasadaní dňa 21.6.2011 schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre spoločnosť IN-ECO, spol. s r.o. Ružomberok za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. Ocenenie prevzal dňa 18.4.2012 konateľ spoločnosti Igor Tomek v sídle spoločnosti z rúk podpredsedu SOPK Ing.  Juraja Kostolného a predsedu Žilinskej regionálnej komory SOPK Ing. Jána Mišuru pri príležitosti 15. výročia vzniku spoločnosti.

Spoločnosť IN-ECO, spol. s r.o. je obchodno-distribučná spoločnosť, ktorá ponúka dodávky komponentov, prípadne časti technológií pre čistiarne odpadových vôd, kúpele a wellness zariadenia, vrátane servisu a poradenstva pre zákazníkov v regióne strednej a východnej Európy.

 

 

odovzdanie_a_450

 

dsc_8626_upravena_450

 

in-eco_spolu_450

 

 

Touto cestou sa ku gratulantom pridáva aj DETSKÉ CENTRUM s poďakovaním za dlhoročnú pomoc!

ĎAKUJEME!


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!