Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Vytlač článok Vytlač článok

dakujeme_450_450

že nám pomáhate ...

 

 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
za finančnú pomoc z výťažku lotérií na vypracovanie tejto internetovej stránky

 

 

 

zonersro_198

Spoločnosti ZONER, s.r.o. za pomoc a skutočne profesionálny webhosting internetovej stránky DC-SK

 

 

 

logo-bop_165

 

Spoločnosti Baliarne obchodu Poprad, a.s. za pravideľnú finančnú pomoc na realizáciu projektov Detského centra Slovensko

 

 

VÝROBA CESTOVÍN
Mária Hrotková, Alexander Hrotko, Kráľová nad Váhom

za každoročnú dodávku veľmi chutných cestovín a nápojov pre náhradné rodiny a pre deti v letných prázdninových táboroch DC-SK

logo_liptov_591
Liptovskej mliekárni, a.s. - člen skupiny Bograin Slovensko za pomoc pri materiálnom vybavení letných táborov Detského centra SlovenskoAkciovej spoločnosti Považský cukor za dlhoročnú finančnú výpomoc pri realizovaní projektov Detského centra Slovensko

 


Hotelu Holiday Inn **** Bratislava za finančnú pomoc a pomoc s ubytovaním pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO


Spoločnosti HUBERT J.E, spol. s r.o. za pravideľnú niekoľkoročnú finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO
Spoločnosti BIO - EKO, s.r.o. za dlhoročnú pomoc pri zabezpečovaní Letných táborových stretnutí detí a mládeže z detských domovov v SR

 

 

 Spoločnosti ATAX NR, s.r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

amicus_logo_int_198
Spoločnosti Amicus, s.r.o. z Bratislavy (obchodník s korením) za materiálnu pomoc Detskému centru Slovensko

 

 

boni_fructi_760
Spoločnosti Boni Fructi, s.r.o. za materiálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 mlyn_trenan_839
Spoločnosti Mlyn Trenčan, s.r.o. za materiálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 

 

podravka_121
Spoločnosti Podravka International, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko
probugas_227
Spoločnosti Probugas, a.s. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovenskoryba_680
Spoločnosti Ryba Žilina, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko
snico_160
Spoločnosti SNICO, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko
unimilk_898
Spoločnosti Unimilk, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovenskoslovpack_160_203
Spoločnosti SLOVPACK Bratislava, spol. s r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 

translata_logo_300

 

Michalovi Matysovi za preklad časti stránky do angličtiny

 

 

 

Econ - Accounting, s.r.o. Ružomberok

za finančnú pomoc na realizáciu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

 

zlata_uctovnictvo_350

 

Spoločnosti ZLATA, s.r.o. za významnú finančnú pomoc pri realizácii projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

 

posam_logo_2_240

 

Spoločnosti PosAm, spol. s r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO


 


oetker_logo_2009_150_151


Spoločnosti Dr.Oetker, spol. s r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO a materiálnu pomoc v prospech náhradných rodín DC-SK

 

 

 

logo_tekmar_171

Spoločnosti Tekmar Slovensko s.r.o., za materiálnu pomoc pri organizácii podujatia DC-SK

 

 

 

kras_logo_86

Spoločnosti KRAŠ Slovakia s.r.o., za materiálnu pomoc pri organizácii podujatia DC-SK

 

 

 

 

logo_aluplast_255

 

Spoločnosti ALUPLAST, s.r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

nobelautomotive_250

Spoločnosti Nobel Automotive Slovakia, s.r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

kofola_148

 

Spoločnosti Kofola, a.s. za materiálnu pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

ks-logo_2_150

Firme KEEPERsport za pomoc pri športovom vybavení tímu na Majstrovstvá sveta Detských domovov 2013 vo Varšave

 

 

 

logo_husky_jpg_int_184

 

Firme HUSKY, s.r.o. za materiálnu pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

logo_coop_lc_176

Firme COOP LC SEVER za materiálnu pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

logo_copy_135

 

Spoločnosti Pecivarne, s.r.o. z Liptovského Hrádku za pomoc pri zabezpečení letných táborov Detského centra Slovensko

 

 

slovlak_300

 

Spoločnosti SLOVLAK, a.s. Košeca za pomoc pri materiálnom vybavení letných táborov Detského centra Slovensko

 

 

cloetta-logo_203

 

Firme Cloetta za pomoc pri materiálnom vybavení aktivít Detskéhocentra Slovensko

 

masiarstvo_402

 

Firme MäsoMarket za pomoc pri materiálnom vybavení aktivít Detského entra Slovensko

 

 

 

fastplus_193

 

Spoločnosti FASTplus, spol. s r.o. za pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

continental_logo_tagline_yellow_srgb_jpg-data_1682

Spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. za pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

iss_logo_jpeg_1772

 

Spoločnosti INTERSPORT SK, s.r.o. za pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

 

solca_301

 

Spoločnosti SOLCA, s.r.o. za pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

sfz_circle_dark_250_300

 

Slovenskému futbalovému zväzu za finančnú pomoc a podporu pri organizovaní XIX. Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale.

 

 

 

hero_logo_164

Spoločnosti HERO Slovakia, spol. s r.o. za pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

nykaza_316

Spoločnosti NYKAZA, s.r.o. za materiálnu pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

 

adam_sport_255

 

jSpoločnosti  ADAM sport, s.r.o. v Ružomberku za materiálnu pomoc pre deti Detského centra Slovensko

 

 

agrofruit_227.

 

Spoločnoti AGROFRUIT, s.r.o. za materiálnu pomoc pri organizovaní letných táborov pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť

 

 

pilex_logo_145

 

Spoločnosti Pilex, s.r.o. za materiálnu pomoc pri zabezpečení XXXIV. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

 

 

logo_zoo_200_195

 

Pánovi Jaroslavovi Kompišovi zo ZOO Kontakt, Lipt. Mikuláš, za pomoc pri fundraisingu pre Detské centrum Slovensko

 

 

Futbal Aréna v Korni

Ing. Vladislavovi Šurinovi za pomoc pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale

 

 

logo-carmeuse_6cm_170

 

Nadácii CARMEUSE za finančnú pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

logo-takko_136

 

Spoločnosto TAKKO FASHION SLOVAKIA, s.r.o. za dlhodobú pomoc náhradným rodinám DC-SK

 

 

index_225

Spoločnosti ZF Slovakia za finančnú pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

villabetula20171127_198

Spoločnosti S Hotel, s.r.o. za pomoc Detskému centrum Slovensko pri fundraisingu

 

 

 

nslsp_347

Nadáciii Slovenskej sporiteľne za finančnú podporu na organizáciu stretnutia Náhradných rodín Detského centra Slovensko

 

 

 

podravka_343

 

Ďakujeme spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. za materiálnu pomoc pri zabezpečovaní XXXIV. Táborovách stretnutí Detského centra Slovensko pre deti v náhradnej starostlivosti


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk


Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

 

Ďalší partneri:

 

index_225

ZF Slovakia


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

 

villabetula20171127_198

 

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 25. 4.2018, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2018

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!