Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Rôzne > Štátnym strojom na nešťastie SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Štátnym strojom na nešťastie
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Štátnym strojom na nešťastie Vytlač článok Vytlač článok

 

Štátnym strojom na nešťastie

nazval pred mesiacom v českom Respekte redaktor Petr Třešňák detské domovy potom, čo minister vnútra Ivan Langer zverejnil šokujúce čísla o tom, že každý druhý človek, ktorý vyrástol v českom detskom domove, skončil vo väzení. Autor článku sa zamýšľa nad tým, že zobrať rodinám, ktoré sa nedokážu o dieťa postarať hlavne kvôli nevyhovujúcim sociálnym podmienkach dieťa, a nechať ho za štvrťmilióna štátnych dotácií ročne vychovávať na neskoršieho kriminálnika, je nielen nezmyselné plytvanie, ale aj neskutočná a zlovoľná krivda na deťoch. Keby len zlomok týchto peňazí štát venoval na podpornú prácu s rodinami v teréne, ušetril by nielen peniaze ale najmä tisíckam detí zbabraný život.

Akokoľvek si myslíme, že Slovensko je na tom s detskými domovami a sociálnoprávnou ochranou detí a sanáciou rodín oveľa lepšie, nie je to vôbec pravda. Spoločenské povedomie o nevyhnutnosti až prospešnosti detských domovov oproti rodinnému prostrediu, ktoré sa nedarí a nedarí vykoreniť, patrilo k socialistickej ideológii o výchove detí presadzovanej v spoločnom štáte desiatky rokov.

Darmo nám z praktického hľadiska pripadajú vtedajšie jasle, detské škôlky a družiny ako niečo, čo dnešným rodinám chýba, v podstate nešlo o nič iné, len výchovu ku kolektivizmu od útleho detstva, kde jedinec, ktorý sa nechcel nepodriadiť všetkým pravidlám kolektívu, bol považovaný za nežiadúceho, hoci to bol vzdelaný a citlivý človek. Schopnosť podriadiť sa požiadavkám kolektívu, byť v kolektíve obľúbeným, bola hlavnou pozitívnou povahovou črtou jedinca, ktorého potreboval budúci komunizmus.

Hoci socializmus s obľubou definoval rodinu ako základnú spoločenskú jednotku štátu a deti svoju budúcnosť, vyrastali detské domovy a diagnostické ústavy, pričom z kvalitatívneho hľadiska nešlo o nič iné, než sirotince a polepšovne.

Ak je človek roky ohlupovaný takou predstavou o sirotincoch a polepšovniach aká bola prezentovaná v televízii, novinách a časopisoch za socializmu, ťažko prekoná tento stereotyp, kým sám nenadobudne osobnú skúsenosť, ktorá mu otvorí oči.

Keď som ako začínajúca sudkyňa  mala nejakému dieťaťu nariadiť ústavnú výchovu, bola

až presvedčená o tom, ako mu bude lepšie v detských domovoch, ktoré som vo vtedajších médiách videla., osobitne známa inscenácia Stôl pre štrnástich o novozriadenom Detskom mestečku Zlatovce pri Trenčíne, kde deti mali vyrastať akoby v rodinách, a ktorá bežala cez vianočné sviatky, to bola mediálna manipulácia najhrubšieho zrna.

Mala som však to šťastie, že som sa krátko na to zúčastnila seminára, súčasťou ktorého bola návšteva niektorých detských domovov a diagnostických ústavov. Na vlastné oči som ako matka videla ako žijú deti v týchto zariadeniach.

A bol to pre mňa hrozný šok.

Cítila som sa zneužitá, oklamaná a ponížená nedostatkom tohto poznania predtým, než som prvé dieťa poslala do detského domova.

Mala som takú zlosť, že by som najradšej poslala do týchto zariadení všetkých tých, ktorí ich zvelebovali a obhajovali a dlhé roky tajili skutočnú pravdu o tom, čo tieto deti prežívajú vyňaté zo svojich rodín, opustené a frustrované.

Videla som rómske deti, pre ktoré toto mala byť záchrana z chatrče, ktoré sa na nás jednu chvíľu smiali akokeby sme ich fotili, ale ak som chcela s tým istým dieťaťom hovoriť osamote, jeho oči boli ako dve prázdne studne.

Videla som chlapcov, ktorí boli úplnými sirotami po autonehode svojich rodičov, ale pre nedostatok miesta ich umiestnili v polepšovni v Hlohovci medzi mladými delikventami, ktorí bez cigarety ani byť nemohli a preto im museli vyčleniť priestory na fajčenie, ako mi ukázali jednoduché skoro poľné lôžka vo veľkej studenej miestnosti, kde spalo naraz okolo dvadsať chlapcov, a kde o výchove nemohlo byť ani reči.

Videla som dievčatá v Zlatých Moravciach, nezmyselne odtrhnuté od pôrodu od svojich práve narodených detí, ktoré boli od nich odlúčené v kojeneckom ústave, ako mali ich fotky obložené kvietkami ako oltárik.

Videla som súrodencov v detskom mestečku, ktorých mama alkoholička sa o nich nedokázala sama postarať, ako v izbe sterilne čistej a tak neskutočne nepodobnej detskej izbe sa mi chválili, že si môžu dať na stenu plagát Mariky Gombitovej. Na nič z týchto pocitov som doteraz nezabudla.

A preto viem, že akákoľvek reforma detských domovov na kvalitatívne lepšie zariadenia je absolútny nezmysel, nijaký sebalepší detský domov nemôže nikdy nahradiť rodinu a ak vznikne potreba dieťa vyňať z rodinného prostredia, má byť do času kým úspešne skončí sanácia jeho rodinného prostredia, ktoré je z rôznych dôvodov nevyhovujúce, alebo kým sa mu nenájde náhradná rodina, do pohotovostných ozajstných rodín.

Všetko iné nie je ničím iným než cynickým porušovaním práva dieťaťa na rodinu, ktoré je garantované aj Ústavou Slovenskej republiky o medzinárodných dohovoroch nehovoriac.

Štát, ktorý takto zaobchádza so svojimi deťmi, nemá budúcnosť ani ekonomickú ani duchovnú.
DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!