Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Pomôžte nám pomáhať! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Pomôžte nám pomáhať! Vytlač článok Vytlač článok

POMÔŽTE NÁM FINANČNE, zaslaním Vášho príspevku na účet Detského centra Slovensko cez službu VIAMO - kliknie na obrázok a načítaj QR kód aplikáciou VIAMO

 

viamo_214

 

alebo priamo na účet DCSK:

 

VÚB 294547342/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

Variabilný symbol: Vaše IČO alebo dátum narodenia bez bodiek

Do popisu pre príjemcu uvedte: Dar

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

Vaše IČO alebo dátum narodenia bez bodiek

Do popisu pre príjemcu uvedte: Dar

 

Pokiaľ nám prispejete priamo na účet, odporúčame aby ste nám dali o tom avízo - telefonicky, poštou alebo e-mailom a dohodneme sa na ďalšom postupe. V prípade ak nebudeme vedieť identifikovať Váš príspevok, tento môže byť predmetom vyrúbenia dane.

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

Údaje na uvedenie v daňovom priznaní


•Obchodné meno: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO


• Sídlo: K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok • IČO 30226112


•Právna forma: občianske združenie

 

HĽADÁME MIESTO NA TÁBOR PRE DETI, KTORÝM OSUD NEDOPRIAL ŽIŤ VO VLASTNEJ RODINE

kliknite na fotografiu

taborvav_450


Detské centrum Slovensko hľadá stabilné miesto - pozemok - usadlosť, na vybudovanie tábora pre deti z náhradných rodín.


Pozemok, opustená usadlosť: okraj obce, okraj lesa, ruiny pôvodnej stavby nie sú prekážkou.

 

 

POMÔŽTE NÁM MATERIÁLNE, napr. darovaním stavebného materiálu, audio-vizuálnych pomôcok, odevov, obuvi, športového a turistického materiálu, diek, spacích vakov, kancelárskych potrieb, počítačov, potravín, hračiek, zdravotníckeho materiálu, nábytku, pohonných hmôt,  osobného automobilu, úžitkového automobilu a ďalšie.

 

 

PRENAJMITE SI U NÁS:

 

prívesný vozík malý - 200 x 145 cm, nosnosť 750 kg - 1300 kg, Euro € 10,- až  € 15,-/deň

 

vozik2_259

 

 

veľký prívesný vozík - 380 x 200 cm, 2000 kg (2800 kg), Euro € 42,-/deň

vozik1_300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás na: dc(zav)detskecentrum.sk, tel. 0903 731 750

 

 

ANGAŽUJTE SA: Prihláste sa za dobrovoľníka  Detského centra Slovensko a pomôžte nám Vašou prácou a svojim voľným časom. Napíšte nám na adresu detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk alebo volajte na mobil 0903 731 750. Upozorňujeme Vás, že ak máte záujem len o prácu s deťmi v detskom tábore, podmienkou je vek 21 rokov a minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou!


MORÁLNE:
Napíšte nám na adresu detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk


ĎAKUJEME VÁM !

O účelnom využití Vášho daru sa môžete prísť kedykoľvek presvedčiť osobnou návštevou. Radi Vás privítame!

 

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk


Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

 

Ďalší partneri:

 

index_225

ZF Slovakia


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

 

villabetula20171127_198

 

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 25. 4.2018, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2018

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!