Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Boli sme tam, kde sme ešte neboli SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Boli sme tam, kde sme ešte neboli
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

FOTOGRAFIE Z PODUJATÍ DC INTRANET DC
Boli sme tam, kde sme ešte neboli Vytlač článok Vytlač článok

 

Náhradné rodiny Detského centra Slovensko sa stretli 9. - 12.10,2014 už po 37-krát, tentokrát vo veľmi príjemnom prostredí hotela Marlene v Oščadnici. V programe bola už tradične turistika, rôzne hry detí aj celých rodín, relax detí aj rodičov a oslava 15. výročia založenia detského domova Náhradné rodiny Detského centra Slovensko.

 

marlen39_2014_450

 

hotel_marlen_450

 

marlen31_2014_450

 

V úvode stretnutia privítal prezident DCSK okrem detí, ich rodičov, ďalších zamestnancov DCSK a dobrovoľníkov DCSK, aj zástupcu firmy ENZA, s.r.o., ktorá sa podielala na spolufinancovaní pobytu.

 

marlen1_2014_679

 

marlen2_2014_679

 

Keďže išlo o celkovo prvé stretnutie náhradných rodín DC-SK na Kysuciach, sprievodný program bol zameraný aj na spoznávanie tohto kraja. Na úvod privítala skupinu detí a ich vlastných aj náhradných rodičov pani Agnesa Priehodová, ktorá im porozprávala niečo o spôsobe života obyvateľov Oščadnice v minulosti. Pútavým rozprávaním aj spevom predstavila svoje detstvo, kedy sa namiesto PC, smartfonu či tabletu, aj po škole a cez víkendy chtiac – nechtiac deti venovali paseniu dobytka a pomocným prácam na poli, dievčatá pomáhali aj so spracovaním ľanu. Pani Priehodová priniesla so sebou kyticu ľanu, ktorú viacerí z účastníkov stretnutia videli po prvý raz v živote.

 

marlen3_2014_679

 

marlen4_2014_677

 

V rámci osláv 15. výročia založenia detského domova Náhradné rodiny Detského centra Slovensko, medzi náhradné rodiny zavítali aj veľmi šikovné mažoretky Čačanky, tanečnice zo skupiny JOJA a speváčky – všetky z CVČ Čadca. Vystúpili vo viac ako hodinovom pásme a veru potlesk, ktorý zožali, bol zaslúžený. Odkukané tanečné kroky si potom mohli deti vyskúšať počas večernej diskotéky.

 

marlen19_2014_450

 

marlen21_2014_450

 

marlen20_2014_450

 

marlen22_2014_450

 

Každú voľnú chvíľu využili rodičia s menšími deťmi na stretnutia so psíkom Kebabom, ktorý prišiel až z poľského Centra terapie a vzdelávania Bajarnia sídliaceho v meste Bydgoszcz aj so svojou cvičiteľkou a terapeutkov Monikou Litwinow, ktorá sa venuje canisterapii a pracuje spolu s Kebabom najmä s deťmi.

 

marlen42_2014_450

 

marlen17_2014_450

 

V programe  stretnutia bola tiež návšteva skanzenu vo Vychylovke, kde sa jeho návštevníci z Detského centra Slovensko mohli o spôsobe života, bývania a o zvykoch pôvodných Kysučanov dozvedieť ešte viac a nahliadnuť aj do domov, kde v minulosti žilo spolu aj niekoľko generácií v jednej izbe. Ďalej s pomocou lanovky vystúpili aj na najvyšší vrch Kysuckých Beskýd – Veľkú Raču 1236 m. Na vrchu ich čakal krásny výhľad na všetky strany a adrenalín na bobovej dráhe dlhej 1,3 km.

 

marlen6_2014_450

 

marlen14_2014_450

 

marlen15_2014_450

 

marlen23_2014_450

 

 

marlen24_2014_450

 

Dospelých mužov vyzvali na futbalový zápas chlapci z DCSK - tohtoroční Majstri Slovenska vo futbale detských domovov 2014. Starší futbalový tým veru mal čo robiť, aby vydržal do konca zápasu.

marlen32_2014_450

 

 

Relax vo vellness Hotela Marlene si užili deti aj dospelí ...

marlen33_2014_450

 

marlen35_2014_679

 

marlen34_2014_450

 

Počas stretnutia náhradných rodín sa konali aj viaceré súťaže – deti si zmerali sily a zručnosti pri skladaní a hode papierových bezmotorových lietadiel do diaľky. Pre celé rodiny bola zas pripravená hra postavená na dobrej orientácii v teréne a hľadaní stanovísk ukrytých v lese, pomocou mapy a GPS v širokom okolí hotela.

 

marlen41_2014_450

 

marlen29_2014_450

 

marlen38_2014_450

 

Rodičia absolvovali aj školenie, hlavnou témou bol priebeh odchodu dospelých detí z rodiny, a tiež sa diskutovalo na tému zvládnuteľnosti rodičovstva v prípadoch, kedy rodičia sú rodičmi svojich biologických detí, profesionálnymi náhradnými rodičmi a zároveň aj pestúnmi ďalších detí.

 

 

 

37. Stretnutie náhradných rodín DCSK sa konalo vďaka podpore partnerov:

 

 

Nadačný fond PwC pwclogo_94v Nadácii Pontis logo_pontis_172

 

 

 

Hotel Marlene

 

 

 

Enza s.r.o.

enza_234

 

 

 

Boni Fructi s.r.o.

 

boni_fructi_760

 

 

TERNO Group, k.s.

logo_hypernova_300_300

 

 

 

 


Detské centrum Slovensko

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk


Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

logo_zoo_200_195

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

 

irises_-_logo_1_150

 

 

 

 

index_225

ZF Slovakia

Dokumenty

Zákon o rodine

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vyhláška MPSVaR SR č. 61 z 10. 2.2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MPSVaR SR č. 643 z 18.12.2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 29. 3.2017, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2017

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!