Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > 38 rokov pomáhame aj vďaka Vám SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
38 rokov pomáhame aj vďaka Vám
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
38 rokov pomáhame aj vďaka Vám Vytlač článok Vytlač článok

Milí priatelia a podporovatelia,

 

pozdravujeme Vás z nášho občianskeho združenia Detské centrum Slovensko, najstaršej organizácii tohto druhu pôsobiacej na Slovensku.

 

Kolektív, ktorý pomáha deťom, odkázaným žiť mimo kruhu vlastnej rodiny začal byť aktívny už od roku 1980 a v roku 1990 založil Detské centrum Slovensko (ďalej aj DC-SK). Pôvodnou náplňou DC-SK, ktorá je aktuálna aj dnes sú záujmové a táborové aktivity pre deti a mládež zo slovenských detských domovov, z nich je najstaršie táborenie na spôsob skautských táborov, v roku 2018 to už bude 36 ročník, potom majstrovstvá Slovenska v lyžovaní, plávaní, šachu pretekoch turistickej zdatnosti, v stolnom tenise a vo futbale. Hlavným cieľom našej neziskovej organizácie dnes je keď nie vrátiť vlastnú, tak aspoň dať náhradnú rodinu čo najväčšiemu počtu detí, aby tiež mohli mať láskavú mamu a otca. V tejto súvislosti založilo DC-SK v roku 1999 prvý virtuálny neštátny domov detí NÁHRADNÉ RODINY DC-SK, ktorý má momentálne v starostlivosti 43 detí, umiestnených v 16-tich náhradných rodinách, ktoré DC-SK metodicky aj ekonomicky zabezpečuje. Náš projekt sa stal vzorom a inšpiráciou pre dôslednejšiu transformáciu náhradnej starostlivosti na Slovensku po roku 1989.

 

Priatelia, pre rok 2018 sme sa opätovne stali prijímateľmi asignácie dane z prijmov právnických a fyzických osôb, prosíme Vás preto, aby ste nám zachovali Vašu priazeň a poskytli časť z Vašej dane práve Detskému centru Slovensko. Poskytnutím Vašej pomoci sa nám v tomto roku podarí vymaľovať priestory po značnej havárii vodovodného potrubia a vymeniť ďalšie okná na budove Diagnostickej skupiny v Ružomberku, ako aj zabezpečiť nábytok pre deti a iné vybavenie v náhradných rodinách domova detí. Budeme môcť tiež zabezpečiť deťom aktívne prázdniny a organizovať pravidelné záujmové podujatia aj pre deti z ostatných detských domovov.

 

Údaje na uvedenie v daňovom priznaní


•Obchodné meno: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO


• Sídlo: K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok • IČO 30226112


•Právna forma: občianske združenie


Ak nám viete dať avízo o poskytnutí časti Vašich daní, za Vašu podporu a pomoc sa Vám radi poďakujeme aj prostredníctvom našej stránky www.detskecentrum.sk, s 15 000 mesačnou návštevnosťou. Aby sme sa dozvedeli kto je našim priaznivcom sa dá zabezpečiť aj tak, že v daňovom priznaní zaškrtnete políčko „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si prijímateľa Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, Ružomberok, právna forma - občianske združenie, IČO 30226112, ktorému chcete poukázať 2% zo svojej dane.
 5. Prečítajte si pozorne celé  VYHLÁSENIE (NOVÉ na 2018, EDITOVATEĽNÉ PDF) a
  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (NOVÉ na 2018, EDITOVATEĽNÉ PDF)
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Pri vypĺňaní vyhlásenia v riadku č. 15 - IČO musí byť vypísané SPRAVA doľava. Prvé 4 políčka musia ostať prázdne. Všetky ostatné riadky ostávajú vyplnené bežne z ľavej strany. V prípade, že bude IČO zarovnané nesprávne, tlačivo bude neplatné.

ico_tlacivo_copy_450

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

 1. Vyberte si prijímateľa Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, Ružomberok, právna forma - občianske združenie, IČO 30226112, ktorému chcete poukázať % zo svojej dane. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

 • Daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, nové na rok 2018) – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Vyberte si prijímateľa Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, Ružomberok, právna forma - občianske združenie, IČO 30226112.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 1. Vyberte si prijímateľa Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, Ružomberok, právna forma - občianske združenie, IČO 30226112, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)
  sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, Ružomberok, právna forma - občianske združenie, IČO 30226112
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

dc_2_396

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni

 


2 percentá z dane - komu 2 percentá - darujem 2 percentá - daruhjem 2, 2 percenta deťom, komu 2 percenta, komu 2 percentá, 2 z dane, rozhodni, náruč, návrat, usmev ako dar

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

 

villabetula20171127_198

 

 

 

uisp_150

 

Spolupráca s talianskou organizáciou Unione Italiana Sport Per tutti v rámci projektu IRISES - INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION TROUGH STAKEHOLDERS EXCHANGE OF SUCCESSFUL PRACTISES

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

 

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 25. 4.2018, upravené pre rok 2014 o zmenu v KPČ


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2018

 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!